Tăng cường lấy hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh

Ngày 14/3, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Chỉ thị 05 của Chủ tịch UBND tỉnh về đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa.

Chỉ thị nêu rõ, thực hiện Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền; theo đó toàn bộ các tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai có hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng theo mô hình kinh doanh như: trung tâm thương mại, siêu thị, bán lẻ hàng tiêu dùng, ăn uống, nhà hàng, khách sạn, bán lẻ thuốc tân dược, dịch vụ vui chơi giải trí và các dịch vụ khác phải thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền.

Nhằm đẩy mạnh triển khai thực hiện hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thanh toán của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh có liên quan tập trung triển khai một số nhiệm vụ sau:

Cục Thuế tỉnh: Tập trung đôn đốc, đẩy mạnh việc thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền theo đúng kế hoạch, lộ trình đề ra của Tổng cục Thuế, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Tiếp tục rà soát, phân loại người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn là đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định để trực tiếp thông báo, hướng dẫn triển khai áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền. Công bố đường dây nóng tại Cục Thuế và các Chi cục Thuế, kịp thời nắm bắt và xử lý những vướng mắc thuộc thẩm quyền; báo cáo UBND tỉnh, Tổng cục Thuế giải quyết những nội dung vượt thẩm quyền. Chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh tuyên truyền về sự tiện lợi, đúng pháp luật về chính sách thuế của việc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Nam, Cổng Thông tin Điện tử tỉnh phối hợp với Cục Thuế tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách thuế, hóa đơn điện tử, đồng thời tập trung tuyên truyền đến người dân về lợi ích và quyền lợi của việc yêu cầu lấy hóa đơn khi mua hàng hóa dịch vụ. Tuyên truyền nội dung mới của hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền cùng với Chương trình “Hóa đơn may mắn”, quy định bắt buộc người bán phải xuất hóa đơn cho người mua khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ không phân biệt giá trị từng lần. Người mua hàng có quyền được nhận hóa đơn để minh bạch trong giao dịch mua bán, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Các Sở, Ban ngành thuộc tỉnh phối hợp với Cục Thuế tỉnh để đề xuất các giải pháp nhằm chống thất thu ngân sách nhà nước, trong đó tập trung vào khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, trọng tâm là lĩnh vực kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng bán lẻ ít lấy hóa đơn (ăn uống, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ vui chơi giải trí, siêu thị, kinh doanh vàng bạc, ...). Thường xuyên phối hợp chặc chẽ với cơ quan Thuế để trao đổi thông tin về các đối tượng có hành vi mua bán, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn để trốn thuế, thu lợi bất chính hoặc gây thất thu cho ngân sách nhà nước để tiến hành kiểm tra, thanh tra thuế hoặc điều tra xử lý nếu có dấu hiệu tội phạm.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị trực thuộc liên quan tăng cường công tác phối hợp với các Chi cục Thuế trong quá trình thực hiện triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền; trao đổi thông tin, phối hợp với cơ quan thuế thực hiện kiểm tra, xử phạt các trường hợp bán lẻ không xuất hóa đơn theo đúng quy định của pháp luật thuế. Chỉ đạo giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh tại địa bàn khi tổ chức triển khai áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. Tổ chức tuyên truyền nội dung Chỉ thị này và các quy định liên quan trên hệ thống Đài truyền thanh và Trang thông tin điện tử của các huyện, thị xã và thành phố.

Người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh thực hiện chuyển đổi sang áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền theo đúng thời hạn và thông báo của cơ quan thuế. Kịp thời phản ảnh khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuyển đổi sang áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền để cơ quan thuế và các cơ quan có liên quan phối hợp hỗ trợ cùng giải quyết.

File đính kèm: Chỉ thị.

Tin liên quan