Các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của UBND tỉnh Quảng Nam

Theo Quyết định 31 của UBND tỉnh, các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của UBND tỉnh theo Điều 22, Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ, bao gồm:

Ảnh minh họa.

Các khu vực có khoáng sản đá vôi, đá sét làm nguyên liệu sản xuất xi măng hoặc khoáng sản làm phụ gia sản xuất xi măng đã xác định là nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất của Nhà máy xi măng Thạnh Mỹ và các khu vực có khoáng sản đã được xác định là nguồn nguyên liệu cung cấp cho các dự án nhà máy chế biến sâu khoáng sản đã xác định trong quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh;

Các khu vực có khoáng sản trong phạm vi các dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận chủ trương đầu tư và theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 64 và điểm b, khoản 1, Điều 65, Luật Khoáng sản năm 2010; 

Các khu vực khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường được quy hoạch khai thác để cung cấp nguyên, vật liệu phục vụ xây dựng các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước (phát triển hạ tầng giao thông, công trình thủy lợi, thủy điện,…); công trình khắc phục thiên tai, địch họa; khu vực có khoáng sản dùng làm vật liệu san lấp phục vụ công trình hạ tầng giao thông, phúc lợi thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới mà trong hồ sơ dự án đầu tư, thiết kế xây dựng công trình được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt có chỉ rõ nguồn cung cấp nguyên, vật liệu và nhà thầu trúng thầu thi công đề nghị cho phép lập thủ tục khai thác khoáng sản phục vụ xây dựng công trình;

Các khu vực khoáng sản đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, cấp Giấy phép khai thác khoáng sản.

Căn cứ quyết định này, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quản lý tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn mình phụ trách theo đúng quy định của pháp luật; kiểm tra hồ sơ, nhu cầu sử dụng khoáng sản ở các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đã được UBND tỉnh phê duyệt; báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, đảm bảo đúng mục tiêu, đối tượng, đúng quy định của pháp luật.

File đính kèm: Quyết định

Tin liên quan