Nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng cho trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non

UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Sở GĐ&ĐT, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện công tác nuôi dưỡng và đảm bảo an toàn cho trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non (GDMN).

Đảm bảo chất lượng bữa ăn và an toàn thực phẩm cho trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền quản lý chỉ đạo các cơ sở GDMN nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng và đảm bảo an toàn cho trẻ em tại cơ sở GDMN theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 423/BGDĐT-GDMN ngày 07/02/2023.

Đồng thời, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng GD&ĐT hướng dẫn các cơ sở GDMN trên địa bàn tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm; công tác nuôi dưỡng trẻ em tại cơ sở GDMN cần đảm bảo đúng quy định và các quy định hiện hành về số bữa ăn đáp ứng nhu cầu khuyến nghị, phân bố bữa ăn phù hợp với từng độ tuổi, tình trạng dinh dưỡng của trẻ em; thời gian tổ chức ăn cho trẻ thực hiện theo lịch sinh hoạt hằng ngày; không thực hiện hợp đồng dịch vụ cung cấp suất ăn cho trẻ em tại các cơ sở GDMN. 

Đẩy mạnh các giải pháp phối hợp với gia đình để bảo đảm các điều kiện tổ chức nuôi dưỡng và thực hiện chế độ sinh hoạt cho trẻ; huy động mọi nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ em tại các cơ sở GDMN; duy trì và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ và nguồn nhân lực của các bếp ăn tại cơ sở GDMN để tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định.

Thực hiện hợp đồng lao động đối với nhân viên nấu ăn bảo đảm đủ số lượng theo quy định về danh mục vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở GDMN công lập.

Đối với cơ sở GDMN công lập ở xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo, xã thuộc vùng khó khăn, sử dụng kinh phí hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trẻ em mầm non theo quy định. 

Tăng cường công tác thanh kiểm tra và sự tham gia giám sát của Ban đại diện cha mẹ trẻ trong việc bảo đảm chất lượng bữa ăn và an toàn thực phẩm; kịp thời chấn chỉnh, xử lý những sai phạm trong công tác nuôi dưỡng cho trẻ tại cơ sở GDMN.

Chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ quản lý cơ sở GDMN trong công tác xây dựng khẩu phần, thực đơn cho trẻ em mầm non và trách nhiệm của người đứng đầu trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên nấu ăn về tổ chức bán trú và thực hiện các quy định trong công tác tổ chức nuôi dưỡng cho trẻ em tại cơ sở GDMN. 

Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với Phòng GD&ĐT tăng cường công tác kiểm tra, rà soát việc cấp phép thành lập, cấp phép hoạt động, kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, chất lượng đội ngũ, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ của các cơ sở GDMN ngoài công lập. Chú trọng công tác bảo đảm an toàn tuyệt đối về thể chất, tinh thần cho trẻ và công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Đẩy mạnh hoạt động hậu kiểm, phúc tra các điều kiện sau cấp phép thành lập cơ sở GDMN độc lập tư thục, xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức xâm phạm đến thân thể, tính mạng của trẻ. 

Đối với các cơ sở GDMN độc lập tư thục đang hoạt động nhưng chưa có quyết định cho phép thành lập theo quy định, đề nghị UBND các xã, phường, thị trấn kiên quyết đình chỉ hoạt động cho đến khi đủ điều kiện pháp lý nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ./.

File đính kèm:  Công văn. 

 

Tin liên quan