Đến năm 2030, phấn đấu hỗ trợ, nâng cao hiệu quả hoạt động của 11,5 nghìn HTX, THT do phụ nữ tham gia quản lý

Sáng ngày 17/03, Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội nghị khởi động Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” (Đề án 01), đồng thời phát động Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023 nhằm thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” (Đề án 939). Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái dự và chỉ đạo Hội nghị.

Điểm cầu Quảng Nam.

 

Tham dự chương trình tại điểm cầu chính có 200 đại biểu bao gồm: Đại diện Lãnh đạo các ban Đảng, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo một số Bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện Lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam; đại diện một số tổ chức trong nước và quốc tế. Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Hà Nội; trực tuyến tại 63 điểm cầu tỉnh, thành phố và livestream trên fanpage Hội LHPN Việt Nam. Về phía điểm cầu Quảng Nam có sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Nam Đặng Thị Lệ Thủy, các đồng chí trong BTV Hội LHPN tỉnh.

Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” được Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 01/QĐTTg ngày 03/01/2023 trên cơ sở đề xuất của Hội LHPN Việt Nam. Hội nghị khởi động Đề án nhằm kịp thời triển khai Đề án, thống nhất nhận thức và trách nhiệm của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các Bộ, ngành, đoàn thể của trung ương, địa phương trong thực hiện đề án với mục tiêu phát triển, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động các Hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ và phát huy nội lực, tinh thần hợp tác, khởi nghiệp sáng tạo của hội viên, phụ nữ, góp phần thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế.

Mục tiêu đến năm 2030, củng cố, hỗ trợ, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cho ít nhất 1.500 HTX, 10.000 THT được các cấp Hội hỗ trợ thành lập. Tạo việc làm ổn định cho 30.000 thành viên, lao động nữ trong HTX, 100.000 lao động nữ trong THT. 100% nữ quản lý của HTX được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị, điều hành phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX; đào tạo, bồi dưỡng cho thành viên, người lao động trong HTX, hội viên, phụ nữ có nhu cầu tham gia phát triển KTTT. Tư vấn, hỗ trợ thành lập mới 750 hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ. Tập huấn 100% cán bộ Hội các cấp làm công tác hỗ trợ phát triển KTTT; ít nhất 90% cán bộ Hội các cấp được nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên, phụ nữ tham gia phát triển KTTT.

Dịp này, Hội LHPN Việt Nam đã phát động Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023 với chủ đề “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa”. Đây là hoạt động thường niên trong khuôn khổ Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” (Đề án 939) nhằm động viên, khuyến khích phụ nữ ở mọi tầng lớp, lứa tuổi tích cực tham gia khởi nghiệp; khởi sự kinh doanh; các tổ hợp tác/hợp tác xã, doanh nghiệp mới thành lập do phụ nữ làm chủ trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Thông qua cuộc thi, sẽ lựa chọn, hỗ trợ các dự án tiềm năng, khả thi để hiện thực hóa góp phần thúc đẩy, thành lập mới, phát triển, duy trì hiệu quả hoạt động của các chủ thể tham gia dự thi; phát hiện những nhân tố tiêu biểu, tích cực để bồi dưỡng thành các gương điển hình về khởi nghiệp thành công để tôn vinh và lan tỏa trong cộng đồng; bổ sung số lượng vào đội ngũ doanh nhân nữ của địa phương, của đất nước; góp phần thúc đẩy bình đẳng giới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái Phát đánh giá cao ý nghĩa của Đề án 01, qua đó nhằm phát huy nội lực, tinh thần hợp tác, khởi nghiệp sáng tạo của hội viên, phụ nữ, góp phần thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và thực hiện mục tiêu bình đẳng giới. Đồng thời, đánh giá cao sự chủ động, bài bản, phối hợp tích cực của Hội LHPN Việt Nam với các ngành, địa phương để triển khai Đề án; sớm đưa Đề án đi vào cuộc sống. 

Đồng chí Lê Minh Khái cho biết thêm, kinh tế tập thể luôn được Đảng và Nhà nước xem là nòng cốt của nền kinh tế đất nước. Theo đó, khuyến khích các thành phần tham gia vào kinh tế tập thể, HTX, đặc biệt là phụ nữ. Đến nay, cả nước có 29.000 HTX trong đó có 10% số HTX có phụ nữ tham gia quản lý; 39% chủ thể OCOP là nữ giới;  lao động nữ tham gia trong HTX, THT chiếm 80%. 

“Việc triển khai Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” không chỉ là nhiệm vụ của phụ nữ mà của cả hệ thống chính trị cùng chung tay gánh vác, tham gia”- Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh.

Tin liên quan