Lấy ý kiến dư luận đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

Ngày 17/3, Hội đồng xét đề nghị tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú tỉnh Quảng Nam lần thứ 16 năm 2023 (Hội đồng cấp tỉnh) có thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến thăm dò dư luận đối với các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú.

Hiện nay, Hội đồng cấp tỉnh đã tiếp nhận 07 hồ sơ của các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được Hội đồng Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng cấp huyện đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú, cụ thể:

1. Bà Phan Thị Sáu, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Điện Phong, thị xã Điện Bàn; 

2. Bà Đặng Thị Thuận, Tổ tưởng chuyên môn Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, huyện Hiệp Đức; 

3. Ông Nguyễn Cao Văn, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Phan Bội Châu, huyện Đại Lộc; 

4. Ông Nguyễn Đức Nghiễm, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Phan Bá Phiến, huyện Núi Thành; 

5. Bà Phan Thị Bích Liễu, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học cơ sở Lý Thường Kiệt, thành phố Tam Kỳ; 

6. Ông Nguyễn Tự Lực, Hiệu Trưởng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Tam Kỳ; 

7. Bà Nguyễn Thị Vân, nguyên Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học phổ thông Hồ Nghinh. 

Theo đó, danh sách và thành tích của 07 nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú được đăng tải công khai trên Cổng thông tin của Sở GDĐT, địa chỉ https://sgddt.quangnam.gov.vn; Cổng thông tin điện tử của tỉnh Quảng Nam; và được niêm yết danh sách tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo, số 08 đường Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 

Hội đồng cấp tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thông tin đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và nhân dân để lấy ý kiến đối với 07 nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 16 năm 2023, tổng hợp ý kiến góp ý gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo (Văn phòng Sở tiếp nhận) trước ngày 23/3/2023 theo địa chỉ số 08 Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

File đính kèm: Thông báo.

Tin liên quan