Phương án tổ chức phân luồng giao thông trong thời gian thi công Sửa chữa cầu Câu Lâu (mới) Km953+340, QL.1, tỉnh Quảng Nam

Khu quản lý đường bộ III (Cục đường bộ Việt Nam) vừa có thông báo phương án tổ chức phân luồng giao thông trong thời gian thi công Sửa chữa cầu Câu Lâu (mới) Km953+340, QL.1, tỉnh Quảng Nam.

Cầu Câu Lâu (mới) Km953+340, Quốc lộ 1 tỉnh Quảng Nam được xây dựng hoàn thành đưa vào khai thác năm 2005, cầu nằm trên tuyến tránh Vĩnh Điện, tỉnh Quảng Nam. Qua thời gian đưa vào khai thác đã xuất hiện một số hư hỏng ảnh hưởng đến khả năng chịu lực của kết cấu nhịp. 

Hiện nay, Khu Quản lý đường bộ III đang tổ chức triển khai thi công Dự án: Sửa chữa đột xuất đảm bảo an toàn giao thông cầu Câu Lâu (mới) Km953+340, QL.1, tỉnh Quảng Nam theo Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật đã được Tổng cục ĐBVN (nay là Cục ĐBVN) phê duyệt tại Quyết định số 2768/QĐ-TCĐBVN ngày 01/7/2022. 

Theo hồ sơ thiết kế đã được Cục đượng bộ Việt Nam phê duyệt, để đảm bảm an toàn giao thông và an toàn công trình cầu trong quá trình thi công sửa chữa; Khu Quản lý đường bộ III tổ chức phân luồng giao thông, cụ thể như sau: 

Phương án phân luồng, Hướng từ Bắc vào Nam: Đối với các xe có tải trọng >10T khi đến nút giao giữa đường tránh Vĩnh Điện với đường Quốc lộ 1 (cũ) tại Km947+00 Quốc lộ 1, các phương tiện đi vào QL.1 (cũ), đi qua cầu Giáp Ba khoảng 50m, rẽ phải lên đường ĐT.609 di chuyển lên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi để đi vào phía Nam;

Đối với các xe có tải trọng <10T khi đến nút giao giữa đường tránh Vĩnh Điện với đường Quốc lộ 1 (cũ) tại Km947+00 Quốc lộ 1, các phương tiện đi vào đường tránh Vĩnh Điện đến Km 952-050 rẽ phải đi theo Quốc lộ 1 cũ qua cầu Câu Lâu (cũ) Km953+340 để đi vào phía Nam.

Hướng từ Nam ra Bắc: Đối với các xe có tải trọng >10T khi đến Km972+200 Quốc lộ 1 rẽ trái lên Quốc lộ 14E di chuyển lên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi để đi ra phía Bắc; 

Đối với các xe có tải trọng <10T khi đến nút giao giữa đường tránh Vĩnh Điện với đường nhánh nối Quốc lộ 1 (cũ) tại Km955+178, các phương tiện rẽ trái đi vào đường nhánh nối với Quốc lộ 1 (cũ) đi qua cầu Câu Lâu (cũ) Km953+340 để đi ra phía Bắc. 

Thời gian thực hiện phân luồng: Đợt 1: từ 7h00 ngày 19/3/2023 đến 7h00 ngày 25/3/2023; Đợt 2: từ 7h00 ngày 03/4/2023 đến 7h00 ngày 06/4/2023. 

Nhằm đảm bảo an toàn công trình, an toàn giao thông trong thời gian tổ chức phân luồng giao thông nêu trên, Khu Quản lý đường bộ III thông báo đến các Khu Quản lý đường bộ I, II, IV và các Sở Giao thông vận tải biết phương án tổ chức phân luồng giao thông qua cầu nêu trên để thực hiện cấp giấy phép lưu hành theo quy định tại Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT ngày 07/9/2015 của Bộ GTVT. 

Đề nghị các Sở Giao thông vận tải thông báo cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh vận tải hàng hóa biết phương án phân luồng nêu trên để lựa chọn kế hoạch vận chuyển phù hợp với phương án phân luồng giao thông nêu trên, tránh bị các cơ quan chức năng buộc quay đầu xe trở lại. Tuân thủ phương án phân luồng khi lưu thông qua khu vực cầu Câu Lâu (mới); nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

File đính kèm: Thông báo.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...