Đến ngày 14/3/2021, Quảng Nam tiếp nhận 1.952 thủ tục hành chính

UBND tỉnh vừa có báo cáo tình hình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tổng số TTHC đang thực hiện tiếp nhận tại địa phương tính đến ngày 14/3/2023 là 1.952 TTHC. UBND tỉnh đã thực hiện việc rà soát, công bố, công khai danh mục 1.417 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 42 dịch vụ công trực tuyến một phần theo đúng quy định.

Trong quý I năm 2023 (từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/3/2023), tổng số hồ sơ thủ TTHC đã tiếp nhận là 131.172 hồ sơ. Trong đó, số mới tiếp nhận là 114.895 hồ sơ (tiếp nhận trực tuyến 61.698 hồ sơ, đạt 53,6%), còn lại là hồ sơ kỳ trước chuyển qua. Số lượng hồ sơ đã giải quyết 114.722 hồ sơ (đạt hơn 87%).

Trong khi đó, theo báo cáo, tổng số công dân đủ điều kiện được cấp căn cước công dân trên địa bàn tỉnh là 1.377.823, hiện đã thu nhận được 1.339.379 trường hợp, còn lại 38.444 trường hợp.

Về kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC, đến nay, hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh đã hoàn thành việc tích hợp, kết nối với một số cơ sở dữ liệu, phần mềm chuyên ngành như cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; cổng dịch vụ công quốc gia; hệ thống cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến và hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch; hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ Chính phủ số…

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...