Điều chỉnh, sửa đổi nội dung thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại 06 điểm mỏ thuộc huyện Tiên Phước

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam thông báo điều chỉnh một số nội dung thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại Thông báo số 03/TB-TNMT ngày 16/3/2023 của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam về đấu giá quyền khai thác khoáng sản, cụ thể như sau:

Ảnh minh họa.

Nội dung điều chỉnh: 

Tại mục 1 Thông tin về tài sản đấu giá được sửa đổi thành:

TTT

Tên điểm mỏ và loại khoáng sản

 

Diện tích

(ha)

Mức thu tiền cấp quyền

(giá khởi điểm)

Trữ lượng

dự kiến

(m3)

Tiền cấp quyền KTKS (T) (đồng)

Tiền đặt trước (15%T)

(đồng)

Tiền mua hồ sơ đấu giá

(đồng)

11

Cát xây dựng điểm mỏ TP BS-01 thôn Tiên Tráng, xã Tiên Hà

 

2,66

R=5%

20.000

136.687.500

20.000.000

 

200.000

22

Cát xây dựng điểm mỏ TP-BS02 tại bãi Đá Chồng, thôn Phú Vinh, xã Tiên Hà

 

 

 

 

 

 

6,01

 

R=5%

 

90.000

615.093.750

91.000.000

 

 

 

 

 

 

500.000

Cát xây dựng điểm mỏ TP-BS03 tại bãi Bến Sếu, thôn Tài Thành, xã Tiên Hà
Cát xây dựng điểm mỏ TP-BS04 tại bãi Mù Mắt, thôn Tài Thành, xã Tiên Hà

33

Đất san lấp điểm mỏ TP-BS05

đồi Dương Phụng,

thôn 1,  xã Tiên Thọ

 

 

 

4,2

 

R=3%

300.000

564.246.00

84.000.000

 

 

500.000

44

Đất san lấp điểm mỏ TP-BS08 tại đồi Dương Chùa, Thôn Trung An, xã Tiên Hà

 

 

 

2,15

R=3%

200.000

376.164.000

56.000.000

 

 

 

200.000

55

Đất san lấp điểm mỏ TP-BS06 khu vực Gò Chua, thôn 3, xã Tiên Thọ

 

 

 

3,26

R=3%

200.000

376.164.000

56.000.000

 

 

 

200.000

66

Đất san lấp điểm mỏ TP-BS10khu vực đồi Hố Nước, thôn 6, xã Tiên Thọ

 

 

 

7,34

R=3%

700.000

1.316.574.000

197.000.000

 

 

500.000

Tại mục 6 về điền kiện tham gia đấu giá bỏ dòngHồ sơ tham gia đấu giá của các doanh nghiệp: liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước và các nội dung khác có liên quan như đã nêu ở trên phải có xác nhận của Chi cục thuế cấp huyện hoặc Cục thuế cấp tỉnh của địa phương nơi các tổ chức tham gia đấu giá đóng trụ sở; liên quan đến việc chấp hành pháp luật khoáng sản, môi trường và các nội dung khác có liên quan như đã nêu ở trên phải có xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường nơi các tổ chức tham gia đấu giá đóng trụ sở”.

Các nội dung khác của Thông báo số 03/TB-TNMT ngày 16/3/2023 của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiên Phước không thay đổi.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiên Phước. Địa chỉ: 81 đường Huỳnh Thúc Kháng, thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Số điện thoại: 0235.3970456 để biết thêm thông tin chi tiết.

File đính kèm: Thông báo.

Tin liên quan