Quảng Nam khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở hoặc Trung tâm dưỡng lão dành cho người cao tuổi ngoài công lập

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023 với nhiều nội dung hoạt động. Trong đó, triển khai phát triển mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ chăm sóc, phục hồi chức năng đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa.

Theo đó, Quảng Nam sẽ thực hiện quy hoạch, phát triển mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội (công lập và ngoài công lập), trong đó ưu tiên chăm sóc, phục hồi chức năng cho người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích xây dựng cơ sở hoặc Trung tâm dưỡng lão dành cho người cao tuổi ngoài công lập cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi toàn diện; cơ sở chăm sóc người cao tuổi theo hình thức tự nguyện. 

Tiếp tục xây dựng cơ sở 2, Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Quảng Nam; hỗ trợ đầu tư cho các cơ sở trợ giúp xã hội công lập về cơ sở vật chất, kỹ thuật và trang thiết bị đạt tiêu chuẩn quy định, bảo đảm có các phân khu chức năng, các hạng mục công trình đáp ứng hoạt động chăm sóc, phục hồi chức năng cho người cao tuổi. 

Triển khai thực hiện thí điểm các mô hình chăm sóc dài hạn đối với người cao tuổi; mô hình nhà xã hội an toàn tại cộng đồng cho người cao tuổi độc thân, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; thực hiện thí điểm ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần đối với khu vực tư nhân cung cấp dịch vụ chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, Kế hoạch cũng sẽ triển khai về trợ giúp y tế, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; trợ giúp giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm và hỗ trợ sinh kế, nhà ở cho người cao tuổi; trợ giúp người cao tuổi tham gia hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; phát huy vai trò người cao tuổi; trợ giúp người cao tuổi sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông…

File đính kèm: Kế hoạch.

Tin liên quan