Khai mạc kỳ họp lần thứ 13, HĐND khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng nay 21/3, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp lần thứ 13 để xem xét, quyết định một số nội dung liên quan đến công tác quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Quang cảnh kỳ họp. 

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh, Nguyễn Công Thanh đồng chủ trì kỳ họp; tham dự kỳ họp có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca, các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa X.