Hơn 1,8 km bờ biển trên địa bàn tỉnh bị sạt lở

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh vừa có báo cáo về tình hình sạt lở bờ biển, bờ sông trên địa bàn Quảng Nam. Theo đó, trong những năm gần đây, do biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến bất thường, cực đoan, gây sạt lở nghiêm trọng tại các khu vực ven biển, bờ sông làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân.