Hội nghị công bố kết quả quan trắc môi trường năm 2022

Chiều ngày 23/3, Sở TN&MT tổ chức hội nghị công bố kết quả quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022.

Quang cảnh hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, năm 2022, Trung tâm quan trắc và phân tích môi trường thuộc Sở TN&MT đã thực hiện quan trắc 440 mẫu nước mặt, 80 mẫu nước dưới đất, 24 mẫu nước biển, 348 mẫu không khí xung quanh, 5 mẫu đất và 6 mẫu trầm tích.

Kết quả đánh giá chất lượng nước sông trên hệ thống thượng nguồn trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn: BOD, COD, TSS, Fe, Coliform, E.col là các thông số vượt quy chuẩn tại nhiều vị trí ít nhất. Thời điểm tháng 10/2022, thông số TSS và Fe có dấu hiệu tăng đột biến tại một số điểm trên thượng nguồn sông Và Gia (SVA, SCO, SCA, SVG) và hạ nguồn sông Thu Bồn (SVDL, SVD1, SHA, STB3) do chịu ảnh hưởng của lũ trên thượng nguồn sông Vu Gia đổ về. Các thông số còn lại đều nằm trong giới hạn cho phép, trong đó một số kim loại nặng (Hg, Cd. As, Cr), Xianua, dầu mỡ và thuốc bảo vệ thực vật có giá trị rất thấp, hầu hết dưới ngưỡng phát hiện. 

Trên hệ thống sông Tam Kỳ, nhiều vị trí có giá trị BODs, COD, Coliform vượt mức quy định ở mức độ không cao. Trong đó thông số chất hữu cơ (BODs, COD thường vượt quy chuẩn ở 3 điểm quan trắc trên nhánh sông Tam Kỳ (SDA, SBTH STKY), còn thông số Coliform lại vượt quy chuẩn nhiều hơn tại điểm STRAU. 

Trên sông Trường Giang, nguồn nước còn khá tốt, hầu hết các thông số đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 08-MT:2015/BTNMT, một vài thông số vượt quy chuẩn tại một vài thời điểm nhưng ở mức độ không đáng kể như BODS, COD, Coliform. Thông số Clorua (đặc trưng cho độ mặn): trong số 16 điểm thì có 10 điểm với thông số này vượt quy chuẩn với tần suất 41-91%. Điểm STB4, STRAU và STG3 có hàm lượng Clorua cao nhất do sát cửa biển nhất.

Chất lượng nước còn khá tốt, đa phần các thông số phân tích đều thấp hơn nhiều so với giới hạn cho phép của QCVN 08-MT:2015/BTNMT và ít có sự biến động qua các đợt quan trắc.

Qua 12 đợt quan trắc năm 2022, công tác đảm bảo và kiểm soát (QA/QC) chất lượng đã được thực hiện đầy đủ theo đúng kế hoạch. Kết quả phân tích mẫu trắng vận chuyển và mẫu trắng hiện trường của các đợt đều có giá trị rất thấp nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phương pháp phân tích. 

Mẫu lặp hiện trường, mẫu lặp phòng thí nghiệm độ có sai khác (RPD) ở mức cho phép (< 20%), điều đó cho thấy công tác chuẩn bị, vận chuyển dụng cụ, thiết bị trong quá trình quan trắc rất tốt. Mẫu chuẩn và mẫu thêm chuẩn có độ thu hồi (R1, R2) đạt trong khoảng 80 - 120%. Kết quả của các đợt quan trắc là đáng tin cậy.

Tin liên quan