31/3 là thời hạn cuối cùng nộp hộ sơ giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

Theo số liệu thống kế của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam, tính lũy kế đến ngày 27/3/2023 đã tiếp nhận 185 hồ sơ của người thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh gửi đến cơ quan thuế đề nghị giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 do bị ảnh hưởng dịch Covid-19 theo Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngà 31/01/2023 của Thủ tưởng Chính phủ. Và Cục Thuế đã xem xét giải quyết 109 hồ sơ với số tiền được giảm hơn 24,4 tỷ đồng, các hồ sơ còn lại đang tiếp tục giải quyết theo quy định của Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg.

Tuy nhiên, Cục Thuế cũng thông tin, theo quy định tại Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì thời hạn nộp hồ sơ giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước chỉ áp dụng kể từ ngày 31/01/2023 đến hết ngày 31/3/2023. Không áp dụng giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với hồ sơ nộp sau ngày 31/3/2023. 

Thời gian chỉ còn chưa đến 4 ngày nữa là hết hạn nộp hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước, để không bị thiệt thòi quyền lợi của người thuê đất, thuê mặt nước, Cục Thuế để nghị các tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân thuộc đối tượng khẩn trương nộp hồ sơ đến cơ quan thuế để được giải quyết./.

Văn Dũng

 

 

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...