Hội thảo “Nền tảng số, dữ liệu số để thúc đẩy dịch vụ công trên môi trường số”

Trong 2 ngày 30-31/3, BHXH Việt Nam tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng “Nền tảng số, dữ liệu số để thúc đẩy dịch vụ công trên môi trường số".