Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư và mời quan tâm đầu tư (DA: Đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Rừng Cấm)

Ngày 12/4, Sở KH&ĐT ban hành thông bao đã tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư Quang Thành đề xuất đầu tư dự án xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Rừng Cấm thuộc xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 45 tỷ đồng với mục tiêu nhằm xây dựng Cụm công nghiệp Rừng Cấm với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sản xuất và làm việc tốt nhất, đảm bảo phát triển ổn định, bền vững, phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp – thương mại dịch vụ của địa phương. Góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động.

Diện tích sử dụng đất: khoảng 13,8 ha. Quy mô đầu tư: đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật bao gồm các hạng mục: san nền, giao thông, thoát nước mưa, cấp điện, cấp nước, điện chiếu sáng, cảnh quan cây xanh, thoát nước thải, vệ sinh môi trường và các công trình thiết yếu.

Tiến độ thực hiện dự án khoảng 3 năm, từ năm 2023 đến hết năm 2025. Thời gian hoạt động của dự án: dự kiến 50 năm.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Thông báo này được đăng tải, mời các nhà đầu tư khác quan tâm đến dự án đầu tư nói trên nộp hồ sơ đề nghị thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Thông báo số 03/TB-SKHĐT ngày 06/01/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam chỉ nhận hồ sơ của nhà đầu tư trong khoảng thời hạn, tại địa điểm quy định nêu trên và không chịu trách nhiệm đối với những hồ sơ mà nhà đầu tư gửi muộn hoặc không đúng địa điểm.

File đính kèm: Thông báo, Quyết định phê duyệt nội dung lựa chọn nhà đầu tư, Quyết định phê duyệt tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư

Tin liên quan