Phú Ninh đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Phú Ninh thông báo tổ chức đấu giá nhận quyền khai thác khoáng sản đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ PN31 tại Rừng Miếu, thôn Lâm Môn, xã Tam Vinh và PN-10 tại đồi Thọ Đức, xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam với các nội dung sau:

1. Thông tin về tài sản đấu giá: 

Quyền khai thác khoáng sản đất san lấp với các thông tin chi tiết như sau:

TT

Địa điểm/Loại khoáng sản

Diện tích 

(ha)

Trữ lượng 

dự kiến

(m3)

Giá khởi điểm

Tiền cấp quyền khai thác

(đồng)

Tiền đặt trước

(đồng)

Tiền bán hồ sơ

(đồng)

 

1

Đất san lấp tại điểm mỏ PN31 Rừng Miếu, thôn Lâm Môn,  xã Tam Vinh

4,0084

100.000

R=3%

 

198.531.000

 

29.000.000

 

200.000

2

Đất san lấp tại điểm mỏ PN-10 Đồi Thọ Đức, xã Tam Lộc

4,5

180.000

R=3%

 

357.355.800

 

53.000.000

 

200.000

(Giá khởi điểm không bao gồm các chi phí trong việc bồi thường giải phóng mặt bằng khu vực khai thác; chi phí thăm dò khai thác khoáng sản và các khoản phí, lệ phí liên quan khác, tổ chức trúng đấu giá tự thỏa thuận với người có tài sản trên đất và đất để bồi thường, hỗ trợ theo Điều 73 Luật Đất đai trước khi khai thác khoáng sản).

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. 

Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

3. Thời hạn, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá

- Thời hạn bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 15/4/2023 đến hết ngày 14/5/2023. 

- Địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.

- Thời gian xét chọn hồ sơ: Dự kiến từ ngày 16/5/2023 đến ngày 25/5/2023.

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. 

Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

3. Thời hạn, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá

- Thời hạn bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 15/4/2023 đến hết ngày 14/5/2023. 

- Địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.

- Thời gian xét chọn hồ sơ: Dự kiến từ ngày 16/5/2023 đến ngày 25/5/2023.

Các tổ chức, cá nhân khi đến đăng ký hồ sơ tham gia đấu giá hoặc đến tham khảo thêm các thông tin về khu vực có khoáng sản đưa ra đấu giá phải có giấy giới thiệu và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị (doanh nghiệp, Hợp tác xã, Liên minh hợp tác xã).

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Ninh. Địa chỉ: thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam; số điện thoại:  0982 920 099 hoặc số 0982 113 713 để biết thêm thông tin chi tiết./.

File đính kèm: Thông báo.

Tin liên quan