Điện Bàn tổ chức đấu giá quyền khai thác điểm mỏ cát ĐB2B tại xã Điện Thọ

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khác khoáng sản Thị xã Điện Bàn vừa ban hành thông báo đấu giá quyền khai thác mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường ĐB2B, tại xã Điện Thọ.

Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản phải đảm bảo theo khoản 4, Điều 56, Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và Điều 3, Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/2/2022 của Bộ Tư pháp.

Địa điểm nộp hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Điện Bàn, 106 Trần Cao Vân, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

File đính kèm: Thông báo.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...