Tháng 4/2023 đưa vào thử nghiệm hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính mới

Sáng nay 13/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì buổi làm việc liên quan đến hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) mới của tỉnh; sử dụng bản đồ thể chế trong chấm điểm cải cách hành chính theo Quyết định số 766 ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ.


 

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: P.T

Quang cảnh buổi làm việc vào sáng 13/4. Ảnh: P.T

Theo báo cáo, đến nay hạ tầng hệ thống thông tin giải quyết TTHC mới của tỉnh đã được VNPT Quảng Nam phối hợp các sở, ban ngành và đơn vị liên quan thực hiện tối ưu và phân bổ đáp ứng với số lượng 500 người dùng cùng lúc; hoàn thành đánh giá an toàn thông tin đảm bảo kết nối cơ sở dữ liệu dân cư cho hệ thống VNPT Igate 2.0; kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng của tỉnh qua mạng CPNET đảm bảo việc triển khai liên thông các hệ thống theo quy định.

Ngoài ra đã thực hiện đồng bộ cơ sở dữ liệu TTHC lên hệ thống mới, sẵn sàng phục vụ triển khai chính thức; hoàn thành kết nối thử nghiệm đến Cổng dịch vụ công quốc gia và đưa vào sử dụng chính thức.

VNPT Quảng Nam đã rà soát cơ sở dữ liệu đủ để đáp ứng 1.968 TTHC ở 3 cấp. Hoàn thành cập nhật danh mục người dùng, đơn vị, lĩnh vực, cơ quan tham gia giải quyết TTHC cho các sở, ban ngành, 18 huyện, thị xã, thành phố và 241 xã, phường, thị trấn. Hoàn thành kết nối đến hệ thống đăng nhập một lần SSO tỉnh Quảng Nam và các chức năng tiện ích như: bàn ký điện tử, trả kết quả và thu phí tập trung, hồ sơ ngăn chặn, TTHC ủy quyền của UBND tỉnh, đặt lịch giải quyết hồ sơ. Đồng thời thiết kế và cấu hình 109 biểu mẫu điện tử mới trên hệ thống thông tin…

Đối với việc sử dụng bản đồ thể chế trong chấm điểm cải cách hành chính theo Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử đã được Sở Nội vụ, Sở TT-TT và VNPT Quảng Nam triển khai nâng cấp và sẽ sử dụng thử nghiệm vào cuối tháng 5/2023.

Tại buổi làm việc, các đại biểu yêu cầu VNPT Quảng Nam có nhân lực theo sát quá trình đưa vào thử nghiệm hệ thống mới để hướng dẫn, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, rà soát, bổ sung các tiêu chí đủ, phù hợp đối với hệ thống; các sở, ban ngành cùng phối hợp và tháo gỡ vướng mắc trong qua trình triển khai thử nghiệm...

Sau khi nghe các ý kiến tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đề nghị VNPT Quảng Nam đưa hệ thống mới vào thử nghiệm từ ngày 17/4/2023; Sở Nội vụ chủ trì phối hợp các sở, ngành và đơn vị liên quan theo dõi sát việc nâng cấp bản đồ thể chế theo đúng tiêu chí về cải cách hành chính mới.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...