Huyện Quế Sơn đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp, xây dựng công trình

UBND huyện Quế Sơn vừa ban hành kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp, xây dựng công trình đối với 04 điểm mỏ trên địa bàn huyện, cụ thể:

Ảnh minh họa.

Khu vực Núi Dàng, thôn Phước Phú Đông, xã Quế Mỹ: Diện tích khu vực đấu giá 2,22 ha, trữ lượng khai thác khoảng 120.000m3. Khu vực đưa vào kế hoạch đấu giá hiện trạng là khu vực rừng sản xuất (trồng cây keo lá tràm); về đất đai: đất đã giao cho hộ gia đình, cá nhân; khu vực chưa được giải phóng mặt bằng. 

Khu vực Núi Lò Rèn, thôn Thạch Khê, xã Quế Mỹ: Diện tích khu vực đấu giá 3,42 ha, trữ lượng khai thác khoảng 250.000m3. Khu vực đưa vào kế hoạch đấu giá hiện trạng là khu vực rừng sản xuất (trồng cây keo lá tràm); về đất đai: đất đã giao cho hộ gia đình, cá nhân; khu vực chưa được giải phóng mặt bằng. 

Khu vực Núi Lăng, thôn Thạch Khê, xã Quế Mỹ: Diện tích đấu giá 2,19 ha với trữ lượng khai thác khoảng 180.000m3. Khu vực đưa vào kế hoạch đấu giá hiện trạng là khu vực rừng sản xuất (trồng cây keo lá tràm); về đất đai: đất đã giao cho hộ gia đình, cá nhân; khu vực chưa được giải phóng mặt bằng.

Khu vực Hòn Mới, thôn Phương Nam (nay là thôn Phương Nghệ), xã Quế Phú: Diện tích đấu giá 4,05 ha, trữ lượng khai thác khoảng 400.000m3(Bốn trăm nghìn mét khối).. Khu vực đưa vào kế hoạch đấu giá hiện trạng là khu vực rừng sản xuất (trồng cây keo lá tràm); về đất đai: đất đã giao cho hộ gia đình, cá nhân; khu vực chưa được giải phóng mặt bằng.

Nguyên tắc, điều kiện, thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản thực hiện theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016, Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ, Thông tư số 16/2014/TT-BTNMT ngày 14/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính.

File đính kèm: Kế hoạch.

Tin liên quan