Quảng Nam tham gia học tập giải pháp xử lý sạt lở và các chính sách về bảo vệ bờ biển tại Pháp

Dự kiến từ ngày 4-11/6/2023, đoàn đại biểu tỉnh Quảng Nam sẽ đến Pháp để thăm quan, học tập giải pháp xử lý sạt lở và các chính sách về bảo vệ bờ biển.

Quảng Nam tham gia học tập giải pháp xử lý sạt lở và các chính sách về bảo vệ bờ biển

Chuyến đi nhằm học tập các chính sách và sáng kiến về bảo vệ vùng bờ của Pháp và Châu Âu, thăm và học tập những công trình bảo vệ các khu vực bị xói lở. Cùng với đó, tham gia thảo luận với các nhà quyết sách cấp vùng về chủ đề quản lý bền vững và tổng hợp vùng bờ và tổ chức đoàn đảm bảo an toàn, chu đáo, tiết kiệm và hiệu quả; đảm bảo về công tác đối ngoại.

Chuyến đi được tổ chức và tài trợ toàn bộ bởi Cơ quan Phát triển Pháp (AFD). 

Tin liên quan