Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2976/UBND-KGVX về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2023 và tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá.

Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 được tổ chức Y tế thế giới (WHO) phát động với chủ đề “Chúng ta cần thực phẩm, không cần thuốc lá” nhằm kêu gọi các quốc gia thúc đẩy các hoạt động nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của thuốc lá tới sức khỏe, kinh tế, môi trường, an ninh lương thực và dinh dưỡng; đề cập mối quan hệ giữa sử dụng, trồng cây thuốc lá và đói nghèo; kêu gọi bỏ thuốc lá để tăng chi cho thực phẩm.

Tại nước ta, công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá đạt nhiều kết quả khả quan, đặc biệt là giảm tỷ lệ hút thuốc lá trong giới trẻ. Cụ thể, tỷ lệ sử dụng thuốc lá ở lứa tuổi 15-24 giảm từ 26% xuống 13%, tỷ lệ ở lứa tuổi 13-15 giảm từ 2,5% xuống 1,9% năm 2022. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn nằm trong các nước có số người hút thuốc lá cao trên thế giới. 

Nhằm hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2023, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị các đơn vị có liên quan tăng cường truyền thông về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha; kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động tổ chức các hoạt động phù hợp để hưởng ứng. Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá năm 2023, gửi Sở Y tế trước ngày 10/6/2023 để tổng hợp, báo cáo Bộ Y tế.

Hút thuốc lá độc hại như thế nào? -
Tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người

Sở Y tế có trách nhiệm chủ động hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện; kết thúc đợt hưởng ứng, tổng hợp kết quả, báo cáo Bộ Y tế và UBND tỉnh. Sử dụng có hiệu quả kinh phí do Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá hỗ trợ để tổ chức các hoạt động hưởng ứng từ 25/5/2023 đến 31/5/2023 trên địa bàn.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam, Cổng thông tin điện tử Quảng Nam tích cực phối hợp với Sở Y tế tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức về Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và các văn bản liên quan, chủ đề Ngày thế giới không thuốc lá, về tác hại của thuốc lá điếu thông thường, thuốc lào, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha; các thông tin về tư vấn cai nghiện thuốc lá… và các nội dung về xử phạt vi phạm hành chính trong phòng, chống tác hại của thuốc lá theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế. 

Tin liên quan