Hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2023

Thực hiện Công văn số 3290/BTNMT-TTTT ngày 11/5/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2023; UBND tỉnh đề nghị các đơn vị có liên quan tích cực tổ chức các hoạt động hưởng ứng.

Việt Nam tham dự Hội nghị lần thứ 15 các bên tham gia Công ước Đa dạng sinh học đang diễn ra tại Montreal, Canada. 

Ngày 22/5 hàng năm được Liên hợp quốc chọn là Ngày Quốc tế đa dạng sinh học với mục tiêu nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động về đa dạng sinh học với chủ đề “Từ thỏa thuận đến hành động: Phục hồi đa dạng sinh học”. Thông qua đó nhằm kêu gọi Chính phủ các nước nhanh chóng biến các cam kết thành hành động để ngăn chặn và đẩy lùi sự suy giảm đa dạng sinh học, hướng tới xây dựng mộ tương lai “Sống hài hòa với thiên nhiên” vào năm 2050.

Nhằm hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2023, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2023 theo các nội dung hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn nêu trên; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường) theo yêu cầu.

Sinh vật biển tại Khu Dự Trữ Sinh Quyển Cù Lao Chàm

Bộ Tài nguyên và Môi trường thông tin các hoạt động hưởng ứng cụ thể như: Nâng cao nhận thức về đa dạng sinh học và vai trò trong phát triển bền vững; xây dựng kế hoạch hành động về đa dạng sinh học để triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2050; củng cố và tăng cường hệ thống di sản thiên nhiên; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế trong việc đưa ra các quyết định liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học gắn với văn hóa địa phương,…

Theo tạp chí Môi trường và Cuộc sống, Việt Nam là một trong 12 trung tâm đa dạng sinh học của thế giới, có sự phong phú và đa dạng về các nguồn gen quý, hiếm. Ðến nay, chúng ta đã thành lập được 173 khu bảo tồn, trong đó gồm 33 vườn quốc gia; 66 khu dự trữ thiên nhiên; 18 khu bảo tồn loài và sinh cảnh; 56 khu bảo vệ cảnh quan. Cả nước cũng có 9 khu đất ngập nước được công nhận là khu Ramsar thế giới; 23 tỉnh phê duyệt quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học cấp tỉnh, thành phố...

 

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...