Từ ngày 22/5 đến ngày 22/6/2023 diễn ra cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2023 đợt 1

Ngày 17/5, Sở Tư pháp có Công văn 1188/STP-BTC gửi Sở, ban, ngành, đoàn thể; Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2023 đợt 1.

Cuộc thi được tổ chức công khai, rộng rãi thông qua hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến tại địa chỉ: timhieuphapluatquangnam.vn.

Nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và nhân dân tiếp cận, tìm hiểu và nắm bắt các văn bản pháp luật mới ban hành, có liên quan mật thiết đến đời sống xã hội, Sở Tư pháp Quảng Nam đã ban hành Kế hoạch số 32/KH-STP ngày 08/4/2023 về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2023, đợt 1. 

Theo đó, cuộc thi được tổ chức công khai, rộng rãi thông qua hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến tại địa chỉ: timhieuphapluatquangnam.vn, dành cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, địa phương, đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

Đợt 1 cuộc thi sẽ diễn ra trong 01 tháng, bắt đầu từ ngày 22/5/2023 đến hết ngày 22/6/2023. Nội dung cơ bản là Kiến thức cơ bản của các Luật mới ban hành, như: Luật Thanh tra năm 2022; Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022; Luật Cảnh sát cơ động năm 2022; Luật số 07/2022/QH15 ngày 16/6/2022 Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022. 

File đính kèm: Công văn

Tin liên quan