Đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh trong mùa khô và năm 2023

UBND tỉnh vừa ban hành công văn yêu cầu các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh trong mùa khô và năm 2023.

Ảnh minh họa.

Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, tình trạng nắng nóng, hạn hán đã làm cho các hồ thủy điện thiếu hụt nguồn nước nghiêm trọng và dự báo việc thiếu hụt này sẽ tiếp diễn đến cuối mùa cạn năm 2023, gây ảnh hưởng rất lớn đến nguồn cung cấp điện của cả nước. Nhằm đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong năm 2023, đặc biệt là giai đoạn cao điểm nắng nóng có nguy cơ thiếu điện do thiếu hụt nguồn nước, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố phối hợp cùng Công ty Điện lực Quảng Nam tăng cường triển khai các giải pháp theo Kế hoạch thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021- 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 3608/QĐ-UBND ngày 15/12/2020, trong đó tập trung triển khai ngay các nội dung sau:

Công ty Điện lực Quảng Nam: Xây dựng chi tiết phương án đảm bảo cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong mùa khô và cả năm 2023; báo cáo UBND tỉnh các nội dung vướng mắc, khó khăn để chỉ đạo giải quyết kịp thời. Đồng thời, phối hợp với Sở Công Thương xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể hóa các giải pháp cấp bách tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh trong mùa khô và năm 2023 đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; 
Đảm bảo cung cấp điện cho các phụ tải quan trọng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo thứ tự ưu tiên. Trong trường hợp phải thực hiện ngừng, giảm cung cấp điện khách hàng trên địa bàn theo Điều 5 và Điều 6 Thông tư số 22/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công Thương về quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện, Công ty Điện lực Quảng Nam phải thông báo cụ thể các khu vực, thời gian thực hiện ngừng, giảm cung cấp điện theo đúng quy định cho khách hàng biết trước để chủ động kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân. Hạn chế tối đa việc ngừng, giảm cung cấp điện vào ban đêm và thời gian cao điểm nắng nóng trong ngày nhằm tránh gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ gia đình, trừ những trường hợp bất khả kháng;

Chỉ đạo các Điện lực khu vực làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp là các trung tâm thương mại, cơ sở dịch vụ, cơ sở công nghiệp, cơ sở sản xuất để vận động, khuyến khích các khách hàng này sử dụng máy phát điện dự phòng (nếu có) nhằm chủ động thêm nguồn cung cấp điện.

Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Công ty Điện lực Quảng Nam: Chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai ngay các giải pháp cấp bách nhằm tăng cường tiết kiệm điện; góp phần đảm bảo việc cung cấp điện ổn định trên địa bàn tỉnh. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai các giải pháp tiết kiệm điện tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc; phối hợp với Công ty Điện lực Quảng Nam, Sở Công Thương báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện và đề xuất khen thưởng các tổ chức, cá nhân làm tốt. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức toàn dân về tình hình khó khăn trong cung cấp điện hiện nay, tạo sự đồng thuận trong nhân dân về chủ trương tiết kiệm điện trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm nắng nóng để đảm bảo an toàn, ổn định trong cung ứng điện.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí xây dựng chuyên mục tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Tăng cường thực hiện các bài viết thông tin về các chủ trương, chính sách của Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Nam, ngành Điện trong việc thực hiện tiết kiệm điện, đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm nắng nóng của năm 2023.

File đính kèm: Công văn.

Tin liên quan