Đẩy mạnh tuyên truyền công tác xã hội trên địa bàn tỉnh

Sở TT&TT Quảng Nam vừa ban hành công văn đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam đẩy mạnh tuyên truyền công tác xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa.

Theo đó, Sở TT&TT đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền Chương trình phát triển công tác xã hội trên địa bàn tỉnh để nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức viên chức và nhân dân về công tác xã hội. 

Đồng thời, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình, UBND các xã, phường, thị trấn tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp về công tác xã hội trên địa bàn tỉnh, qua đó thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia phát triển công tác xã hội trợ giúp cho các đối tượng yếu thế và người dân trên địa bàn.

File đính kèm: Chương trình phát triển công tác xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023; Chương trình phát triển công tác xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2030.

Tin liên quan