Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung về lĩnh vực người có công

UBND tỉnh vừa ban hành thông báo yêu cầu Sở LĐ,TB&XH triển khai thực hiện Quyết định số 627/QĐ-LĐTBXH ngày 12/5/2023 của Bộ Lao độngThương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung về lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện các quy định tại Quyết định nêu trên; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền theo đúng quy định.

File đính kèm: Quyết định 627.

Tin liên quan