Chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ hạn hán, xâm nhập mặn

Ngày 23/5, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh kí ban hành Chỉ thị 09 yêu cầu các Sở, Ban, ngành liên quan và các địa phương chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước xâm nhập mặn vụ Hè Thu 2023 trên địa bàn tỉnh.

Một đoạn lưu vực sông Vu Gia- Thu Bồn.

Với thực trạng nguồn nước tại các hồ chứa thủy điện, thủy lợi hiện tại và thông tin nhận định khí tượng, thủy văn; việc cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu 2023 trên địa bàn tỉnh sẽ gặp nhiều khó khăn, nguy cơ xảy ra hạn hạn, thiếu nước, nhiễm mặn sẽ xảy ra trên địa bản tỉnh. Để chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn, kịp thời ứng phó với ảnh hưởng thời tiết cực đoan và giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất do thiên tai gây ra trong vụ Hè Thu 2023; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Các Sở, Ban, ngành liên quan và các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền để Nhân dân thấy rõ về tình hình hạn hán, thiếu nước nhằm nâng cao ý thức sử dụng nước hết sức tiết kiệm, tận dụng mọi nguồn nước thích hợp để sử dụng có hiệu quả; đề cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị để tập trung vào công tác phòng, chống hạn và nhiễm mặn vụ Hè Thu 2023.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi và các địa phương tính toán, cân đối khả năng nguồn nước, xây dựng kế hoạch điều tiết nước phù hợp, sử dụng tiết kiệm nước tưới; thực hiện các biện pháp tưới theo đợt, tưới luân phiên, tưới lứa, tưới "khô, ướt xen kẽ"; kiểm tra, tu sửa và nạo vét cửa lấy nước, kênh mương, đắp đập ngăn mặn, đào ao trữ nước, lắp đặt và vận hành các trạm bơm dã chiến để tận dụng tối đa nguồn nước hồi quy tại các sông, suối nhỏ và kênh tiêu, hạn chế tối đa tình trạng rò rỉ, thất thoát nước; bổ sung phương án sử dụng nước, trong đó trước hết ưu tiên nguồn nước cấp nước cho sinh hoạt, chăm lo sức khỏe cho người dân, chăn nuôi gia súc và các lĩnh vực sản xuất trọng yếu; 

Theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo khí tượng, thủy văn để chỉ đạo vận hành tích nước các hồ chứa phù hợp, đảm bảo nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và cấp nước dân sinh, đồng thời phải đảm bảo an toàn tuyệt đối đập, hồ chứa nước; 

Phối hợp với các nhà máy thủy điện trên hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn để thống nhất kế hoạch xả nước qua phát điện theo các đợt và thông báo cho địa phương chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để lấy nước với mức cao nhất trong các đợt xả nước, đảm bảo cấp nước cho sản xuất đạt hiệu quả cao nhất.

UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Nhân dân tại địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức sử dụng nước tiết kiệm trong sản xuất, sinh hoạt. Củng cố hoạt động các tổ chức thủy lợi cơ sở để phục vụ công tác dẫn nước vào ruộng đảm bảo nhanh, tiết kiệm và hiệu quả; huy động Nhân dân thực hiện công tác nạo vét kênh mương, tổ chức đắp bờ giữ nước, tận dụng mọi nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, hạn chế thất thoát nước; 

Xây dựng và chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Phương án phòng, chống hạn; và nhiễm mặn vụ Hè Thu năm 2023 trên từng địa bàn, trực tiếp xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc do hạn hán và nhiễm mặn gây nên, trong đó chú ý các biện pháp công trình, phi công trình, phân công trách nhiệm, các điều kiện để tổ chức thực hiện phòng chống hạn, nhiễm mặn có hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; đảm bảo tuyệt đối không để người dân thiếu nước sinh hoạt;

Quán triệt và phổ biến cho Nhân dân về chủ trương tập trung sử dụng giống trung và ngắn ngày theo lịch thời vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để gieo sạ nhằm rút ngắn thời gian tưới; rà soát, xác định những vùng khó khăn về nước tưới để có phương án vận động Nhân dân chuyển sang các cây trồng cạn khác có khả năng chịu hạn cao; 

Chỉ đạo các đơn vị quản lý, vận hành trạm bơm lấy nước trên sông có nguồn nước thường xuyên bị nhiễm mặn, quan trắc độ mặn để thực hiện vận hành các trạm bơm đảm bảo tuyệt đối không được vận hành bơm nước có nồng độ mặn vượt mức cho phép (>0,8‰) vào đồng ruộng.

Các địa phương, đơn vị liên quan chủ động sử dụng nguồn kinh phí dự phòng phòng chống thiên tai được giao trong dự toán ngân sách được bố trí từ đầu năm để triển khai các biện pháp chống hạn và nhiễm mặn trên địa bàn…

File đính kèm: Chỉ thị.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...