Xây dựng Điểm sáng tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn thành phố Tam Kỳ

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh ban hành Kế hoạch xây dựng Điểm sáng tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình (gọi tắt là Điểm sáng) tại các xã, phường trên địa bàn thành phố Tam Kỳ.

Mục đích của Kế hoạch nhằm đổi mới hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH trước mắt và lâu dài, bảo đảm nâng cao chất lượng tuyên truyền, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH và Kế hoạch số 8099/KH-UBND ngày 05/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về Triển khai thực hiện Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. 

Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp, phát huy vai trò của các hội đoàn thể trong công tác tuyên truyền BHXH, BHYT để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ sự cần thiết, lợi ích lâu dài của việc tham gia BHXH, BHYT. Qua đó tạo nên sự đồng thuận, thống nhất trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Xác định mô hình triển khai, xây dựng kịch bản tiếp cận tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Phấn đấu đưa chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đến gần với người dân hơn; tăng số người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Theo Kế hoạch, Khối phố 5 thuộc phường An Xuân, Khối phố Đoan Trai thuộc phường Tân Thạnh, Thôn Tỉnh Thủy thuộc xã Tam Thanh sẽ được chọn để xây dựng Điểm sáng tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình. Thời gian triển khai từ tháng 6/2023 đến tháng 5/2024.

Nội dung thực hiện gồm: Tăng cường tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyên, BHYT hộ gia đình cho người dân bằng nhiều hình thức. Tập trung vào quyền, lợi ích khi tham gia BHXH, BHYT; ý nghĩa của việc nhận lương hưu hàng tháng; những rủi ro nếu không tham gia BHXH, BHYT. Cụ thể: Tuyên truyền trực quan: Lắp đặt các pano, áp phích, tranh cổ động tuyên truyền tại trụ sở UBND xã, phường, các điểm nhà văn hóa, thôn khối phố; trên các trục đường chính, các tuyến phố tập trung đông dân cư trên địa bàn. 

Tuyên truyền lưu động: Tổ chức tuyên truyền lưu động bằng xe ô tô chuyên dùng theo các đợt tuyên truyền, nhân các sự kiện liên quan đến thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Tuyên truyền qua truyền thanh cơ sở: 4 lượt/tuần; trong đó tối thiểu 02 lượt phát thanh về BHXH tự nguyện và tăng thêm tuyên truyền qua loa phát thanh thôn, khối phố, khu dân cư.

Phối hợp với cơ quan báo chí xây dựng phóng sự, chuyên đề, bài viết về công tác thực hiện chính sách BHXH tự nguyện, BHYT tại địa phương trên các chương trình phát thanh, truyền hình.

Thông qua Internet, mạng xã hội để tạo hiệu ứng lan tỏa các thông điệp truyền thông về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình: liên kết giữa các trang thông tin điện tử, Fanpage của thành phố Tam Kỳ và của xã, phường với Cổng thông tin điện tử của BHXH tỉnh, Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam …

Tổ chức các hội nghị truyền thông, tuyên truyền nhóm nhỏ, hộ gia đình vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, cấp phát tờ gấp về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đến các nhóm đối tượng để duy trì và phát triển mới người tham gia.

 

Tin liên quan