Lan tỏa khát vọng khởi nghiệp Quảng Nam

Sáng ngày 24/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì cuộc họp Ban tổ chức Năm khởi nghiệp (KN) - Quảng Nam 2023.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì cuộc họp sáng ngày 24.5

Cuộc họp nhằm thảo luận, thống nhất các nội dung về phương án vận động, quảng bá thương hiệu tại các hoạt động, tổ chức sự kiện Năm KN - Quảng Nam 2023; phân công nhiệm vụ Ban tổ chức Năm KN - Quảng Nam 2023. Đặc biệt là kế hoạch tổ chức Ngày hội KN sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ 4 - TechFest Quang Nam 2023 với chủ đề “Lan tỏa khát vọng KN Quảng Nam”.

Theo dự thảo kế hoạch, TechFest Quang Nam 2023 là sự kiện khoa học, kinh tế - xã hội tiêu biểu, có quy mô quốc gia, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ngành và nhân dân về vai trò của khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.