Thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại các điểm mỏ thuộc huyện Đông Giang

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Đông Giang thông báo danh sách các tổ chức trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại 03 điểm mỏ gồm: Mỏ đá ĐG-BS01 thôn Ra Nuối, xã Jơ Ngây; Mỏ cát ĐG-BS02, thôn Ra Lang, xã Jơ Ngây và Mỏ cát ĐG-BS04, thôn A Dinh, thị trấn Prao, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam cụ thể như sau:

1. Quyền khai thác khoáng sản đá xây dựng tại điểm mỏ ĐG-BS01 thôn Ra Nuối, xã Jơ Ngây, huyện Đông Giang:

Tổ chức trúng đấu giá: Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Thuyền Tùng. Mã số thuế: 4000493112. Địa chỉ: Thôn Thanh Quýt 2, xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam. Với giá trúng đấu giá: R = 103,35%.

2. Quyền khai thác khoáng sản cát xây dựng tại điểm mỏ ĐG-BS02 thôn Ra Lang, xã Jơ Ngây, huyện Đông Giang: 

Tổ chức trúng đấu giá: Công ty Cổ phần du lịch và Bất động sản Việt Nam. Mã số thuế: 0401724842. Địa chỉ: Thôn Phú Sơn Nam, xã Hoà Khương, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng. Với giá trúng đấu giá: R = 228,8 %.

3. Quyền khai thác khoáng sản cát xây dựng tại điểm mỏ ĐG-BS04 thôn A Dinh, thị trấn Prao, huyện Đông Giang:

Tổ chức trúng đấu giá: Công ty Cổ phần du lịch và Bất động sản Việt Nam. Mã số thuế: 0401724842. Địa chỉ: Thôn Phú Sơn Nam, xã Hoà Khương, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng. Với giá đã trả là : R = 215,3%.

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Đông Giang thông báo đến các tổ chức trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản biết để thực hiện các bước tiếp theo.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đông Giang. Địa chỉ : 260 đường Hồ Chí Minh, thị trấn Prao, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. Điện thoại: 0235.3898293.

File đính kèm : Thông báo.

 

Tin liên quan