Quảng Nam: Vận động hội viên, nông dân liên kết sản xuất nông nghiệp và sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, ngành nông nghiệp có nhiều điều kiện để phát triển, song trong quá trình sản xuất, người nông dân quá lạm dụng hóa chất, dẫn đến sản phẩm làm ra không an toàn đã ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, đất đai bạc màu, sâu bệnh ngày càng tiến hóa để thích ứng. Cho nên, Hội Nông dân xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc xác định vận động hội viên nông dân liên kết sản xuất nông nghiệp và sản xuất nông nghiệp hữu cơ là việc cần thiết.

Cánh đồng sản xuất đậu phộng để chế biến dầu phộng an toàn Đại Thắng.

Hội tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức hội viên; phối hợp tổ chức quán triệt Kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Luật an toàn thực phẩm và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị định 109/2018/NĐ-CP, ngày 28/8/2018 của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ,… Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, tạo cho người nông dân thói quen sử dụng các loại phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học có nguồn gốc thảo dược cho nông nghiệp... 

Tiếp theo, Hội Nông dân xã nỗ lực liên kết để giải quyết đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp. Hội liên kết với Công ty thực phẩm NOOM đóng tại Thăng Bình để sản xuất đậu phộng, mè không sử dụng hóa chất. Thờ gian đầu triển khai gặp nhiều khó khăn, nông dân còn chần chừ do dự, không tham gia, bởi nông dân đã quen sử dụng thuốc cỏ, thuốc Bảo vệ thực vật (BVTV), phân hóa học. 

Năm đầu tiên 2017, Hội nông dân xã cùng với Công ty thuê 2 ha đất 5% của UBND xã tại thôn Phú Xuân Nam (cũ) để sản xuất thử nghiệm. Hội Nông dân xã chịu trách nhiệm vận động nhóm hộ nông dân sản xuất và trực tiếp theo dõi giám sát. Công ty chịu trách nhiệm hướng dẫn qui trình kỹ thuật gieo tỉa, chăm sóc. Kết quả, sau khi trừ chi phí lãi mỗi ha 82 triệu đồng, gấp 1,2 lần so với sản xuất thông thường. Ban đầu đã tạo được niềm tin cho nông dân.

Sang vụ Đông xuân 2018, nông dân đăng ký sản xuất thêm 3 ha, nâng tổng diện tích lên 5 ha. Nhưng do một số hộ còn sử dụng hóa chất, thuốc BVTV nên sản phẩm không đảm bảo chất lượng. Các diện tích còn lại sản xuất đúng quy trình kỹ thuật vẫn tiếp tục cho thu nhập cao gấp 1,5 lần.