Tăng cường triển khai dịch vụ công trực tuyến đổi giấy phép lái xe trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Sở Giao thông vận tải Quảng Nam vừa ban hành công văn về việc tăng cường công tác truyền thông đổi Giấy phép lái xe trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Ảnh minh họa.

Thực hiện yêu cầu của Cục Đường bộ Việt Nam tại Công văn số 3371/CĐBVN-QLVT,PT&NL ngày 29/5/2023 về việc tăng cường triển khai DVC toàn trình đổi GPLX trên Cổng dịch vụ công quốc gia; Sở Giao thông vận tải đã đăng tải các tài liệu, video clip hướng dẫn thực hiện Dịch vụ công mức độ 4 đổi Giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công Quốc gia (Cổng DVCQG) và danh sách các Cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh có dữ liệu khám sức khỏe điện tử của người lái xe trên Cổng DVCQG do Sở Y tế cung cấp lên Cổng Thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam (Chuyên mục: THÔNG TIN CẦN BIẾT); cụ thể như sau: 

- Tài liệu, video clip hướng dẫn thực hiện Dịch vụ công mức độ 4 đổi Giấy phép lái xe trên Cổng DVCQG tại đường link: https://sgtvt.quangnam.gov.vn/webcenter/portal/sogtvt/pages_tin-tuc/chitiet?dDocName=PORTAL509643

- Danh sách các Cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh có dữ liệu khám sức khỏe điện tử của người lái xe trên Cổng DVCQG tại đường link: https://sgtvt.quangnam.gov.vn/webcenter/portal/sogtvt/pages_tin-tuc/chitiet?dDocName=PORTAL509629

Để tiếp tục triển khai hiệu quả dịch vụ công về đổi Giấy phép lái xe trực tuyến trên Cổng DVCQG (01 trong 25 Dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 của Chính phủ) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Sở Giao thông vận tải đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện các nội dung như sau: 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị: Tiếp tục phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân về lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về đổi giấy phép lái xe trên Cổng DVCQG (bằng các hình thức như: Đăng tải trên Cổng/Trang Thông tin điện tử; thông tin, tuyên truyền qua các nhóm mạng xã hội (Zalo,...); niêm yết tại Trụ sở cơ quan, đơn vị,...). 

Sở Thông tin và Truyền thông bổ sung liên kết các nội dung nêu trên tại Dịch vụ chuyên ngành (Giao thông) trên ứng dụng Smart Quảng Nam để cập nhật thông tin tự động trên ứng dụng Smart Quảng Nam khi có thay đổi thông tin trên Website Sở GTVT;

Sở Y tế quan tâm chỉ đạo Cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh có dữ liệu khám sức khỏe điện tử của người lái xe trên Cổng DVCQG tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân khi sử dụng dịch vụ khám sức khỏe điện tử của người lái xe để đổi Giấy phép lái xe trực tuyến trên Cổng DVCQG ;

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, Bưu điện tỉnh Quảng Nam phối hợp tăng cường công tác hỗ trợ, hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản, thực hiện đổi Giấy phép lái xe trực tuyến trên Cổng DVCQG. 

Giao Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái căn cứ nhu cầu thực tế đổi Giấy phép lái xe của người dân để tham mưu Lãnh đạo Sở xem xét, bố trí nhân sự và địa điểm tiếp nhận hồ sơ (nếu cần) nhằm tăng số lượng hồ sơ đổi Giấy phép lái xe trực tuyến và đảm bảo công tác tham mưu xét duyệt, in, trả Giấy phép lái xe đáp ứng nhu cầu của người dân.

Giao Tổ trưởng Tổ Một cửa Sở GTVT tổng hợp ý kiến của công dân, các công chức được giao nhiệm vụ thực hiện phần mềm hệ thống về các khó khăn, vướng mắc và tham mưu đề xuất sửa đổi, bổ sung các tính năng của phần mềm hệ thống nhằm tạo thuận lợi để thực hiện tốt công tác theo dõi, kiểm tra, khai thác và sử dụng hệ thống dịch vụ công theo quy định.

File đính kèm: Công văn.

Tin liên quan