Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và công tác đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh đề nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh và yêu cầu các Sở, Ban, ngành, hội, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Ảnh minh họa.

Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động; nhất là cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục phải tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, góp phần ngăn chặn, hạn chế và làm giảm thiểu tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, các vụ tai nạn giao thông xảy ra. Bổ sung vào quy chế của đơn vị, đoàn, hội quy định xem xét hạ mức phân loại thi đua, không xem xét thi đua - khen thưởng trong năm đối với cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông. 

Ban An toàn giao thông tỉnh thường xuyên theo dõi tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo nâng cao hiệu quả các biện pháp công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên; tăng cường kiểm tra, đôn đốc các cơ quan thành viên, Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. 

Công an tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông; xây dựng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện, hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn cho Nhân dân, góp phần ngăn chặn, hạn chế và làm giảm thiểu tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông và tai nạn giao thông. Chỉ đạo lực lượng Công an cơ sở tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, vận động gia đình, phụ huynh học sinh chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông, không giao xe cho người không đủ điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Phối hợp với các trường học, cơ sở giáo dục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về TTATGT của học sinh, sinh viên, kịp thời phát hiện vi phạm để xử lý, chấn chỉnh; đồng thời, thông báo các trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm trật tự, an toàn giao thông đến các trường, cơ sở giáo dục để xem xét xử lý theo nội quy, quy chế.

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo, yêu cầu các trường học, cơ sở giáo dục thực hiện đúng quy định, bảo đảm an toàn trong việc tổ chức đưa, đón học sinh bằng xe ô tô; phối hợp với chính quyền các cấp và lực lượng Công an triển khai các hoạt động tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông và triển khai, nhân rộng Mô hình “Văn hóa giao thông trong trường học”, “Cổng trường an toàn giao thông”.  Tổ chức ký giao ước thi đua giữa các nhà trường, cơ sở giáo dục với Phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo về chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông; hướng dẫn các cơ sở giáo dục, nhà trường tổ chức cho học sinh ký cam kết chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Phát động phong trào học sinh ứng xử văn hoá khi tham gia giao thông; tiếp tục đưa nội dung giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua hằng năm đối với các cơ sở giáo dục; xử lý nghiêm những tập thể và cá nhân vi phạm.

Sở Giao thông vận tải thường xuyên kiểm tra, khảo sát các điều kiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các tuyến đường có học sinh, sinh viên qua lại thường xuyên để xác định các bất cập, thiếu sót về tổ chức giao thông; tổ chức khắc phục và triển khai ngay các biện pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại những khu vực này. Tăng cường kiểm tra, giám sát các phương tiện đưa đón học sinh, sinh viên, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là các bến đò không có giấy phép hoạt động, các phương tiện thủy không trang bị phao, áo phao hoặc không đảm bảo an toàn, các xe ô tô đã hết thời hạn kiểm định…

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam tăng thời lượng, tần suất đăng tải, phát sóng các nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tập trung vào nhóm đối tượng học sinh, sinh viên nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp với các ngành chức năng thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông; Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, thanh niên, hội viên; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, nhất là thông qua các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin (website, facebook, zalo, fanpage…). 

Tỉnh Đoàn Quảng Nam cụ thể hóa Cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông” bằng các công trình, phần việc cụ thể của thanh niên; tiếp tục xây dựng các mô hình mới và nhân rộng các mô hình, điển hình hiệu quả trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông nhằm thu hút đông đảo thanh, thiếu niên tham gia; kết hợp chặt chẽ việc triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh niên với tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

UBND các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo các phòng, ban, ngành trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên. Tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại khu vực cổng trường học trên địa bàn. Chỉ đạo UBND cấp xã phát động phong trào bảo đảm trật tự an toàn giao thông và lồng ghép vào nội dung chấm điểm thi đua theo năm học giữa các nhà trường trên địa bàn; tổ chức khảo sát các khu vực cổng trường để xác định các điểm phức tạp, bất cập về tình hình trật tự an toàn giao thông; trên cơ sở đó, ban hành Kế hoạch xây dựng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”; tiếp tục xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình tự quản khác về an ninh trật tự đạt hiệu quả.

File đính kèm: Công văn.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...