Biểu dương, tôn vinh 122 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu năm 2023

Sáng nay 7/6, UBND tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiêu biểu năm 2023 chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2023).