Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp

Ngày 07/6, UBND tỉnh ban hành công văn yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo quyết liệt triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp theo Công điện 470/CĐ-TTg ngày 26/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Rà soát, cắt bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết làm tăng chi phí, gây phiền hà, ách tắc, tiêu cực cho người dân, doanh nghiệp

Theo đó, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện hiệu quả và chịu trách nhiệm về kết quả triển khai thực hiện đối với những nhiệm vụ, giải pháp đã được UBND tỉnh giao tại các Kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQCP ngày 06/01/20231 , Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 10/01/20222 , Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 21/4/20233 và các Nghị quyết, Nghị định, Công điện, văn bản chỉ đạo khác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp trong năm 2023. 

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh kết nối cung cầu, chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm Quảng Nam tại các thị trường trọng điểm, chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với Hội doanh nhân Quảng Nam phía Nam để bàn các giải pháp hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm OCOP, nông nghiệp nông thôn tiêu biểu; đẩy mạnh hỗ trợ các hoạt động xúc tiến xuất khẩu phù hợp với năng lực cạnh tranh, nhu cầu thị trường và tận dụng hiệu quả từ các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã ký kết và các Hiệp định với các đối tác khác (UAE, MERCOSUR); tích cực tìm thị trường đầu ra cho sản phẩm, hàng hoá của Quảng Nam, nhất là các mặt hàng có thế mạnh, lợi thế cạnh tranh của tỉnh. 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Quảng Nam rà soát, chỉ đạo hệ thống các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh tiết giảm chi phí, ứng dụng chuyển đổi số, giảm thủ tục hành chính…để tiếp tục giảm lãi suất cho vay, đúng đối tượng nhằm hỗ trợ giải quyết khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, nhất là về đứt gãy chuỗi cung ứng và chi phí sản xuất gia tăng, góp phần giảm chi phí, tăng năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Tiếp tục rà soát và chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh giải ngân các gói tín dụng 40.000 tỷ đồng có lãi suất ưu đãi 2% (Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ) và gói tín dụng 120.000 tỷ đồng có lãi suất ưu đãi (gói cho vay đối với chủ đầu tư, người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân) với điều kiện cho vay kịp thời, thuận lợi, thông thoáng, linh hoạt, khả thi và hợp lý hơn…; đồng thời tăng cường giám sát, kiểm tra, không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách, vi phạm quy định pháp luật.

Cục Thuế tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, nhất là đối với thủ tục quyết toán thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng một cách nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả cho người dân, doanh nghiệp; thực hiện hiệu quả các chính sách gia hạn, miễn giảm các loại thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và tiếp tục đề xuất các chính sách hỗ trợ khác nếu thấy phù hợp. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu thực hiện hiệu quả hoạt động của Tổ công tác đặc biệt của UBND tỉnh về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Các Sở, Ban, ngành khẩn trương lập nhóm Zalo (do Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành làm Trưởng nhóm) kết nối với các doanh nghiệp theo nhóm ngành, lĩnh vực cơ quan, đơn vị phụ trách để nắm bắt và giải quyết một cách kịp thời, nhanh chóng các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục rà soát, kiểm tra và đề xuất UBND tỉnh cắt bỏ (hoặc báo cáo cấp thẩm quyền cắt bỏ) các thủ tục hành chính không cần thiết làm tăng chi phí, gây phiền hà, ách tắc, tiêu cực cho người dân, doanh nghiệp và tích cực triển khai ứng dụng chuyển đổi số trong giải quyết các thủ tục hành chính. 

Sở Nội vụ tổ chức kiểm tra, giám sát và xem xét, đề xuất xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức thiếu trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy, không dám thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền và không giải quyết kịp thời, đúng quy định các dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp. Định kỳ trước ngày 15 hằng tháng, các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản này và đề xuất, kiến nghị gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tham mưu, dự thảo văn bản của UBND tỉnh trước ngày 23 hằng tháng để UBND tỉnh báo cáo Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

File đính kèm: Công văn.

Tin liên quan