Hội thảo khoa học Giáo dục vì sự phát triển bền vững

Sáng nay 8/6, Trường Đại học Quảng Nam phối hợp với Tạp chí Giáo dục tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Giáo dục vì sự phát triển bền vững: Lý luận và thực tiễn triển khai trong các cơ sở giáo dục và đào tạo ở Việt Nam”. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đến dự vào tặng hoa chúc mừng hội thảo.