Nam Giang đấu thầu gói thầu: Thực hiện sửa đổi, bổ sung bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn huyện

UBND huyện Nam Giang vừa ban hành Quyết định 1786/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; gói thầu: Thực hiện sửa đổi, bổ sung bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn huyện.

Gói thầu: Thực hiện sửa đổi, bổ sung bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn huyện Nam Giang do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nam Giang làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư hơn 187 triệu đồng, từ nguồn ngân sách huyện giao bổ sung tại Quyết định số 895/QĐ-UBND ngày 27/3/2023 của UBND huyện.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/06-30/07/2023.

Hình thức hợp đồng: Trọn gói. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.

File đính kèm: Quyết định 1786/QĐ-UBND.

Tin liên quan