Cấm tham gia hoạt động đấu thầu thời hạn 05 năm đối với Công ty Cổ phần Xây dựng Trọng Trí

Ngày 10/7, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1412/QĐ-UBND cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với Công ty Cổ phần Xây dựng Trọng Trí- Mã số doanh nghiệp: 4001107842; địa chỉ trụ sở chính: số 07 Trần Phú, Khối phố 4, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Ảnh minh họa.

Quyết định nêu rõ, cấm Công ty Cổ phần Xây dựng Trọng Trí tham gia hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong vòng 05 năm kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách do các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh Quảng Nam và các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam quản lý, tổ chức lựa chọn nhà thầu. 

Lý do: Công ty Cổ phần Xây dựng Trọng Trí đã kê khai và cung cấp các tài liệu không trung thực trong E-HSDT khi tham gia dự thầu, làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, vi phạm điểm c Khoản 4 Điều 89 Luật Đấu thầu năm 2013.

File đính kèm: Quyết định.

Tin liên quan