Quyết định giải quyết khiếu nại của ông Lương Quang Nghi trú tại phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ (lần hai)

UBND tỉnh vừa có quyết định số 1503/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Lương Quang Nghi trú tại khối phố Mỹ Thạch Trung, phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (lần hai).

Không công nhận nội dung khiếu nại của ông Lương Quang Nghi đối với Quyết định số 2880/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của UBND thành phố Tam Kỳ về việc hỗ trợ đối với hộ ông Lương Quang Nghi để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Vệt công nghiệp dọc hai bên tuyến đường trục chính Khu công nghiệp Thuận Yên (giai đoạn 2- đợt 2) tại phường Hoà Thuận, thành phố Tam Kỳ. 

File đính kèm: Quyết định. 

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...