Lãnh đạo tỉnh viếng hương mộ chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng

Lãnh đạo tỉnh dâng hoa, viếng hương mộ chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng

Ngày 08/9, đoàn công tác của tỉnh gồm Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Võ Xuân Ca đã đến dâng hoa, viếng hương mộ chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng tại núi Thiên Ấn Tp. Quảng Ngãi. 

Tại đây đoàn đã thành kính dâng lẳng hoa tươi thăm và thắp nén hương thươm bày tỏ lòng thành kính trước anh linh cụ Huỳnh Thúc Kháng.