Kiểm tra, giám sát kết quả duy trì chuẩn các tiêu chí Nông thôn mới tại Điện Bàn

Sáng nay 8/9, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới (NTM) tỉnh có buổi làm việc với các xã Điện Tiến, Điện Thọ, Điện Hồng, Điện Hòa (thị xã Điện Bàn) về kết quả duy trì chuẩn các tiêu chí NTM hướng đến nâng cao, kiểu mẫu theo bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021-2025.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo chương trình MTQG xây dựng NTM thị xã Điện Bàn, từ năm 2021 đến nay chỉ còn 8 xã thực hiện chương trình. Hiện có 5 xã đã đạt 19/19 tiêu chí, gồm: Điện Quang, Điện Trung, Điện Phong, Điện Phước, Điện Thọ.

Quang cảnh buổi làm việc 

Riêng xã Điện Hòa đạt 18/19 tiêu chí (chưa đạt tiêu chí Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn), xã Điện Tiến đạt 17/19 tiêu chí (chưa đạt tiêu chí Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn và Văn hóa), xã Điện Hồng đạt 17/19 tiêu chí (chưa đạt tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩmvà Quốc phòng và An ninh).

Tại buổi làm việc, đại diện các xã đã nêu lên những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện chương trình như: Nhu cầu về vốn đầu tư thực hiện chương trình lớn nhưng vốn ngân sách cân đối, bố trí thực hiện hàng năm còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu cần thiết của địa phương; việc huy động nguồn vốn xã hội hóa còn khiêm tốn do đời sống nhân dân còn khó khăn; vẫn còn một số có cơ chế không phù hợp, dẫn đến khó khăn trong việc xây dựng, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, cải tạo vườn tạp,…

Bên cạnh đó, các địa phương kiến nghị Văn phòng Điều phối NTM tỉnh tiếp tục hỗ trợ nguồn vốn đầu tư cũng như nguồn vốn sự nghiệp để thực duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng NTM. Cùng với đó, tăng cường cán bộ chuyên trách NTM, đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong việc chỉnh lý, biến động giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ gia đình hiến đất, vật kiến trúc để mở rộng đường giao thông.

Đặc biệt, kiến nghị tạo cơ chế đặc thù, tận dụng các nguồn đất bãi bồi, lấp ven sông, đất gò đồi để thực hiện đắp đất mở rộng các tuyến đường giao thông, cải tạo vườn tạp hộ gia đình, khu sinh hoạt động đồng,…

Kết luận buổi làm việc, ông Trần Văn Noa, Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh đánh giá cao kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM của thị xã Điện Bàn nói chung và 4 xã Điện Tiến, Điện Thọ, Điện Hồng, Điện Hòa nói riêng.

Đồng thời nhấn mạnh: “Văn phòng Điều phối NTM tỉnh luôn sẵn sàng hỗ trợ, cùng tháo gỡ khó khăn vướng mắc, giúp các xã duy trì, nâng cao các tiêu chí hướng đến NTM nâng cao, kiểu mẫu theo đúng lộ trình đề ra”.

Tin liên quan