Phường Phước Hòa tổ chức hội thảo lịch sử Đảng bộ giai đoạn 1975-2023

Sáng ngày 13/9/2023, Đảng bộ phường Phước Hòa - TP.Tam Kỳ tổ chức Hội thảo lần thứ nhất góp ý công trình Lịch sử Đảng bộ phường Phước Hòa, giai đoạn 1975-2023.

 

Quang cảnh hội thảo

Bản thảo cuốn "Lịch sử Đảng bộ phường Phước Hòa giai đoạn 1975 - 2023" gồm lời giới thiệu, 4 chương nội dung, và các phần kết luận, phụ lục. Về nội dung, bản thảo tập trung trình bày quá trình phát triển, công tác lãnh đạo của Đảng bộ, tổng kết những thành quả trên các mặt chủ yếu, rút ra một số bài học kinh nghiệm của Đảng bộ trong xây dựng tổ chức và lãnh đạo qua các thời kỳ.

Bản thảo đã dựng lại quá trình xây dựng và trưởng thành của tổ chức cơ sở đảng địa phương, phản ánh trung thực, khách quan, có hệ thống chủ trương và những giải pháp, quyết sách linh hoạt, sáng tạo của Đảng bộ phường trên tất cả các lĩnh vực; ghi lại những thành tích, đóng góp của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân phường Phước Hòa vào các phong trào chung của thị xã (nay là thành phố Tam Kỳ), của tỉnh và đất nước trên mỗi chặng đường lịch sử. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đóng góp bổ sung, làm rõ thêm một số nhận định, đánh giá về những quyết sách, chủ trương mang tính bước ngoặt, đột phá, sáng tạo của Đảng ủy phường; bổ sung thêm một số sự kiện, làm sâu sắc thêm phần kết luận, những bài học kinh nghiệm….

Đây là địa phương đầu tiên của thành phố Tam Kỳ tổ chức triển khai biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương từ năm 1975 đến nay.  

                                                              Lê Viết Chương 

Tin liên quan