Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sê Kông (Lào) thăm và làm việc tại Quảng Nam

Sáng nay 14/9, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sê Kông nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Lếch-lay Sỉ-vi-lay, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng làm Trưởng đoàn sang thăm, làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam.