Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về kết quả thi hành điều lệ Đảng

Chiều nay 15/9, Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Phan Thăng An- Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về kết quả thi hành điều lệ Đảng.

 

Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về kết quả thi hành điều lệ Đảng.

Tham dự có các đồng chí: Phan Việt Cường- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Dũng- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Trí Thanh- Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Xuân Ca- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Thời gian qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng như các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng. Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng đã ban hành các Nghị quyết chuyên đề nhằm tập trung giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, khắc phục điểm yếu, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng của đơn vị, địa phương, góp phần đưa Điều lệ Đảng, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Qua hơn 10 năm triển khai thi hành Điều lệ Đảng, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng có sự chuyển biến mạnh mẽ theo hướng đổi mới, sâu sát cơ sở; các nguyên tắc về xây dựng Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ được phát huy; hệ thống tổ chức của Đảng được lập theo đơn vị hành chính, sự nghiệp, kinh tế hoặc đơn vị công tác kịp thời và phù hợp. 

Kịp thời cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng (đã ban hành 9 Nghị quyết, 18 Quyết định, 14 Chỉ thị, 49 Quy định, 9 Kết luận, 25 Kế hoạch, 2 Chương trình, 3 Đề án, 7 Quy chế...) để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ được giao; hệ thống tổ chức đảng trong Quân đội và Công an được củng cố, kiện toàn kịp thời. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp phát huy khá tốt. 

Quy định của Điều lệ Đảng về nhiệm vụ của đảng viên cơ bản được chấp hành nghiêm túc. Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng đã cụ thể hóa và làm tốt việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên, phân công cấp ủy viên theo dõi, phụ trách các tổ chức đảng cấp dưới, trực tiếp dự sinh hoạt chi bộ. Công tác kết nạp đảng viên được quan tâm, tập trung nhiều vào đối tượng là học sinh, sinh viên, người lao động ở các địa bàn khu vực nông thôn, miền núi, trong các trường học, doanh nghiệp... 

Từ năm 2011 đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp được 31.769 đảng viên mới, bình quân mỗi năm kết nạp trên 2.541 đảng viên; chất lượng đảng viên kết nạp được nâng lên đáng kể, nhất là về trình độ chuyên môn. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng thực hiện ngày càng nghiêm minh. Công tác thi đua, khen thưởng trong Đảng thời gian qua được chú trọng và có nhiều đổi mới. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cho rằng, trên cơ sở thực tế triển khai tại địa phương và những kết đạt được thời gian qua, có thể khẳng định rằng, các nội dung cốt lõi của Điều lệ Đảng (khóa XI) vẫn còn nguyên giá trị và phù hợp với thực tiễn trong giai đoạn mới dù đã trải qua hơn 2 nhiệm kỳ, đảm bảo được vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ngày càng được khẳng định, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Tại cuộc làm việc, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trao đổi làm rõ hơn đối với các vấn đề mang tính thực tiễn, phổ biến được tổng hợp đề xuất, kiến nghị tại báo cáo kết quả thi hành Điều lệ Đảng của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam.

Tin liên quan