Tăng cường thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2023

Ngày 18/9, UBND tỉnh ban hành công văn yêu cầu thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai các giải pháp nhằm tăng cường thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2023.

 

Ảnh minh họa.

Theo số liệu báo cáo của Cục Thuế tỉnh, thu ngân sách nhà nước (sau đây viết tắt là NSNN) trên địa bàn tỉnh 8 tháng đầu năm 2023 chỉ bằng 69,1% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo từ nay đến cuối năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục gặp nhiều yếu tố rủi ro, biến động, tác động trực tiếp đến nhiệm vụ thu NSNN. Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu NSNN của tỉnh năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về thu NSNN; trong đó, lưu ý các nhiệm vụ, giải pháp tại Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 19/01/2023 và Công văn số 4106/UBND-KTTH ngày 27/6/2023 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý thu ngân sách trên địa bàn tỉnh; đồng thời tập trung các nhiệm vụ sau:

Cục Thuế tỉnh: Tập trung xử lý thu hồi nợ đọng thuế, phấn đấu số nợ thuế đến  ngày 31/12/2023 xuống dưới 5% so với số thực thu NSNN năm 2023; tổ chức cưỡng chế theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp cố ý chây ỳ, chậm thanh toán nợ thuế. Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện các giải pháp về gia hạn nộp tiền thuế và tiền thuê đất, giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước theo quy định của Chính phủ để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế. Giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ đối với các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, thu khác ngân sách… Thường xuyên theo dõi diễn biến tiến độ thu NSNN, đặc biệt là tiến độ thu, dự báo nguồn thu từ ô tô, thủy điện, bia, Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An, các nguồn thu mới phát sinh tại các huyện, thị xã, thành phố và gửi báo cáo về Sở Tài chính để kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành tiến độ thu đảm bảo cân đối ngân sách. Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn nghiệp vụ triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp khai thác nguồn thu còn tiềm năng, các giải pháp chống thất thu ngân sách để tăng thu bù đắp nguồn hụt thu, phấn đấu hoàn thành dự toán được giao;

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp tăng cường quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế, nhất là trong các lĩnh vực hóa đơn, khai thác khoáng sản và kinh doanh vận tải bằng ô tô. Chỉ đạo các Chi cục Thuế phối hợp với địa phương tăng cường quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế.

Cục Hải quan tỉnh: Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu NSNN những tháng cuối năm 2023. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành, cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu; phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, cửa khẩu.

Sở Tài chính: Theo dõi chặt chẽ tình hình thu NSNN trên địa bàn tỉnh để kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các giải pháp điều hành dự toán NSNN năm 2023 chủ động, đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội và nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đẩy nhanh tiến độ quyết toán tạm ứng bồi thường, tiến độ ghi thu - ghi chi để giảm nợ cho cơ quan
thuế và tăng thu NSNN.

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tăng cường tham mưu cho UBND tỉnh các biện pháp đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để nhanh chóng đưa các dự án, công trình hoàn thành theo đúng tiến độ nhằm phát huy hiệu quả đầu tư, tạo nguồn thu cho NSNN; tăng cường công tác kiểm tra tình trạng doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh, sau đó đăng ký thành lập mới doanh nghiệp để trốn nghĩa vụ thuế.

Kho bạc Nhà nước tỉnh: Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý thu và kiểm soát chi NSNN; tập trung rút ngắn tối đa thời gian kiểm soát chi, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các chủ đầu tư sớm giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm 2023 theo quy định…

Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố: Bám sát tiến độ thu và dự toán được giao để tổ chức điều hành ngân sách đảm bảo cân đối, phù hợp, đúng quy định; định kỳ hằng tháng đánh giá tiến độ thu, dự báo khả năng thu NSNN để chủ động điều hành kế hoạch thu chi ngân sách; 

Tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thu NSNN tại địa phương trong những tháng cuối năm 2023, đảm bảo hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ thu NSNN tại địa phương năm 2023. Tập trung chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành của huyện, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với Chi cục Thuế trong việc tổ chức thu nợ đọng thuế, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn kịp thời đưa vào NSNN; 

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, nghiệm thu quyết toán công trình để làm cơ sở cho cơ quan Thuế kiểm tra, giám sát hồ sơ khai thuế; 

Hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho các hộ kinh doanh cá thể, các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, nộp thuế đầy đủ theo quy định.

File đính kèm: Công văn.

 

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...