Bắc Trà My cần quyết liệt triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ công tác giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn tại buổi làm việc với UBND huyện Bắc Trà My về tình hình thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn huyện, chiều ngày 18/9.

 

Ông Thái Hoàng Vũ- Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho biết huyện gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các chương trình MTQG.

Theo báo cáo tại cuộc họp, năm 2023, tổng kế hoạch vốn thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện được giao là hơn 40 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn năm 2022 chuyển qua là hơn 07 tỷ đồng, nguồn vốn năm 2023 là hơn 32 tỷ đồng. Đến nay, tỷ lệ giải ngân vốn 2022 đạt 17%, vốn 2023 đạt 0%.

Chương trình MTQG xây dựng NTM, huyện đã phân bổ hơn 2,3 tỷ đồng từ nguồn năm 2022 chuyển sang và 5,8 tỷ đồng năm 2023. Đến nay, tỷ lệ giải ngân vốn năm 2022 chuyển sang đạt 62%, nguồn vốn năm 2023 đạt 20%.

Đối với Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và MN, nguồn vốn đầu tư phát triển được phân bổ năm 2023 là hơn 84,9 ty đồng, đã phân bổ hơn 64 tỷ đồng, giải ngân đạt tỷ lệ 65% so với tổng vốn đầu tư được giao. Vốn sự nghiệp được phân bổ hơn 90 tỷ đồng; đã giải ngân được hơn 3,4 tỷ đồng.

Để thực hiện hiệu quả các chương trình MTQG, huyện đã ban hành nhiều văn bản liên quan, hướng dẫn, chỉ đạo các phòng, ban, ngành, địa phương triển khai. Huyện cũng đã phân bổ kịp thời nguồn kinh phí được giao để thực hiện nhiều dự án, tiểu dự án như: Đầu tư, phát triển hạ tầng trên địa bàn nghèo; đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng, phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; hỗ trợ nhà ở; duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí các xã đạt chuẩn NTM; phát triển sản phẩm OCOP…

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, huyện Bắc Trà My gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Nhiều dự án, tiểu dự án có tỷ lệ giải ngân 0%. Đặc biệt là Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và MN. Một số dự án chưa giải ngân hoặc giải ngân thấp như: Dự án 1, 2, 3, 6, 9…Bên cạnh đó, một số dự án chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể nên địa phương chưa thực hiện được…

Tại cuộc họp, huyện Bắc Trà My kiến nghị một số nội dung như: Xem xét nâng mức kinh phí hỗ trợ duy trì cho các xã đạt chuẩn NTM, hiện nay mức hỗ trợ là 500 triệu đồng/xã; sớm bố trí kinh phí cho các xã xây dựng NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025 để đảm bảo đạt chuẩn theo lộ trình; xây dựng, ban hành chính sách hỗ trợ giảm nghèo của tỉnh; sớm ban hành các văn bản hướng dẫn đối với một số dự án, tiểu dự án để địa phương sớm triển khai thực hiện…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đánh giá tình hình triển khai các chương trình MTQG của huyện còn nhiều tồn tại, vướng mắc. Đặc biệt, tỷ lệ giải ngân nhiều dự án, tiểu dự án còn thấp. Đồng chí Trần Anh Tuấn đề nghị huyện khẩn trương tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác giải ngân, trong đó, ưu tiên giải ngân vốn năm 2022 kéo dài, đặc biệt không để mất nguồn vốn Trung ương; rà soát các dự án, tiểu dự án gặp khó khăn trong công tác giải ngân để có kế hoạch điều chuyển. Đồng thời khẩn trương tổng hợp những vướng mắc, khó khăn hiện nay, sớm đề xuất các Sở, ngành liên quan xem xét tham mưu UBND tỉnh giải quyết…

Đồng chí Trần Anh Tuấn cũng yêu cầu các Sở, ngành liên quan phối hợp, hướng dẫn huyện Bắc Trà My giải quyết những vướng mắc, tồn tại nêu trên, sớm hoàn thành kế hoạch thực hiện các chương trình MTQG theo đúng tiến độ đề ra.

Tin liên quan