Trang bị kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và phát động phong trào “nhà tôi có bình chữa cháy” trong lực lượng vũ trang tỉnh

Nhằm trang bị cho đội ngũ sỹ quan, QNCN, CNVCQP trong các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh về những kiến thức, kỹ năng cơ bản về phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn, từng bước nâng cao ý thức, khả năng ứng phó với các tình huống cháy nổ. Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức tuyên truyền, tập huấn kỹ năng, kiến thức về phòng cháy chữa cháy và phát động phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy” năm 2023.