Tọa đàm “sĩ quan trẻ LLVT tỉnh khát vọng, bản lĩnh, xung kích, sáng tạo, xứng danh bộ đội cụ hồ thời kỳ mới”

“Sĩ quan trẻ LLVT tỉnh Quảng Nam khát vọng, bản lĩnh, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới” là chủ đề của buổi tọa đàm được diễn ra vào sáng ngày 29/9 tại Nhà truyền thống LLVT tỉnh Quảng Nam.

 

Quang cảnh tọa đàm

Đại tá Nguyễn Văn Tâm, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh dự chủ trì buổi tọa đàm. Tham dự tọa đàm có lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, địa phương đơn vị và thủ trưởng khối 4 cơ quan Bộ chỉ huy, gần 100 sĩ quan trẻ trong toàn LLVT tỉnh.

Buổi tọa đàm diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến phát biểu, tạo đàm xoay quanh các vấn đề đặt ra đối với đội ngũ sĩ quan trẻ trong thời đại ngày nay như: Khát vọng cống hiến, nghĩa vụ, trách nhiệm của sĩ quan trẻ và Bản lĩnh của sĩ quan trẻ trước những thông tin xấu độc, các tệ nạn xã hội, đặc biệt là sự tác động trên không gian mạng; trách nhiệm của sĩ quan trẻ trong việc không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, giữ vững bản lĩnh chính trị, trau dồi phẩm chất đạo đức, ngăn ngừa các biểu hiện suy thoái, lối sống “Tự diễn biến” ,“Tự chuyển hóa” trong đơn vị. 

Việc chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn của đội ngũ sĩ quan trẻ. Những thuận lợi, khó khăn tác động đến quá trình cống hiến, phát triển của sĩ quan trẻ và những đề xuất, kiến nghị cũng như tâm tư, nguyện vọng của họ trước yêu cầu xây dựng LLVT tỉnh trong tình hình mới. Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy trong xây dựng, phát huy vai trò đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ ở mỗi đơn vị…

Buổi tọa đàm là dịp để đội ngũ sĩ quan trẻ trong LLVT tỉnh Quảng Nam được nói lên tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, những khó khăn còn tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, từ đó Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh kịp thời động viên, tạo điều kiện tốt nhất để đội ngũ sĩ quan trẻ trong toàn LLVT tỉnh tiếp tục cố gắng phấn đấu, hoàn thành tốt nghĩa vụ, trách nhiệm, lý tưởng của người quân nhân cách mạng, thực hiện khát vọng cống hiến, khẳng định vai trò của sĩ quan trẻ trong xây dựng Quân đội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc VNXHCN.

                                                                     Thùy Trang

Tin liên quan