Tập huấn sử dụng phần mềm QGis trong công tác quản lý, bảo vệ rừng

Trong 05 ngày từ ngày 2/10 - 06/10/2023, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Quảng Nam tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm QGis cho cán bộ kỹ thuật các ban quản lý rừng, cán bộ UBND các xã thụ hưởng chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR).

Toàn cảnh lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, các học viên được báo cáo viên truyền đạt, hướng dẫn các nội dung: Sử dụng phần mềm Qgis phục vụ cho công tác xử lý số liệu chiết xuất từ kết quả kiểm kê rừng, biên tập bản đồ DVMTR nhằm thực hiện công tác bảo vệ rừng và chi trả dịch vụ môi trường rừng.