Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn kiểm tra hiện trạng các cơ sở y tế, giáo dục tại Hội An và Đại Lộc

Sau khi đi kiểm hiện trạng một số trường học, cơ sở y tế tại các huyện Phú Ninh, Thăng Bình, Quế Sơn và Duy Xuyên, chiều ngày 9/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn cùng đại diện các Sở, ngành tiếp tục đến khảo sát thực tế tại thành phố Hội An và huyện Đại Lộc.